juni 9, 2021

Vascoscope

Voor veel medische behandelingen is het cruciaal om toegang tot bloedvaten te hebben, niet alleen om bloed af te kunnen nemen maar ook voor de toediening van stoffen aan een patiënt.

Alleen al in Nederland ontvangen meer dan 9000 patiënten per dag een behandeling om vasculaire toegang te verkrijgen, meestal in de diepere aderen in de arm. Deze adertoegang is van cruciaal belang en kan technisch uitdagend zijn. Het prikken van verkeerde canulaties is een veelvoorkomend probleem. Om deze miscanulaties te voorkomen, wordt katheterisatie vaak uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen binnen een team, of zelfs door gespecialiseerde teams in het ziekenhuis. Hierdoor is dit momenteel een tijdrovend en kostbaar proces en een vervelende ervaring voor de patiënt.

Het risico op verkeerd aanprikken wordt verminderd wanneer de vaten zichtbaar gemaakt worden met een echo. Dynamische realtime echografiebegeleiding tijdens het plaatsen van de naald wordt aanbevolen door tal van belangenorganisaties en diverse kennisinstanties. Studies tonen aan dat realtime echografiebegeleiding het risico op falen van de katheterplaatsing bij de eerste poging en het risico op arteriële punctie en hematomen aanzienlijk vermindert. Bij een traditionele echo moet de probe continu worden vastgehouden, terwijl de verpleegkundige voor het aanprikken ook vaak beide handen nodig heeft. Daarnaast is het echoscherm vaak in een suboptimale positie (kijkhoek, hoogte) om de echo goed af te kunnen lezen. Dit alles heeft tot gevolg dat echo in de praktijk nauwelijks wordt ingezet ondanks de aanbevelingen in de studies en het effect op succes.

Vanuit het veld is er daarom behoefte om echografie makkelijker toepasbaar te maken als hulpmiddel bij vasculaire toegang procedures. Deze vraag heeft geleid tot de ontwikkeling van de Vascoscope; een mobiel en relatief goedkoop, innovatief product voor begeleiding bij het aanleggen van deze adertoegang. Het idee is dat de ontwikkelde probe gefixeerd kan worden op de arm van de patiënt, zodat de verpleegkundige beide handen kan gebruiken tijdens de procedure. Een door ons speciaal ontwikkelde videobril moet er vervolgens voor zorgen dat het echobeeld en werkveld altijd in één lijn zichtbaar zijn. In het bovenste deel van het beeld worden de echobeelden geprojecteerd, terwijl de onderste helft vrij blijft (62% blikveld) voor een direct beeld van de arm en de naald. Hierdoor wordt er een stabiele, ergonomische en zeer beheersbare omgeving gecreëerd door het systeem. Cedexis zal vanuit de samenwerking met Vascoscope het product verder ontwikkelen tot een hulpmiddel dat niet alleen bij nierdialyse maar mogelijk ook bij andere vormen van vaattoegang de drempels voor realitime echografiegeleiding wegneemt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Utrecht

Scroll Up